Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowego nr 4 w Gdańsku
ZSLS nr 4 w Gdańsku
Okręgowe Warsztaty Szybowcowe w Gdańsku
OWS Gdańsk
Okręgowe Warsztaty Lotnicze w Gdańsku

Po wojnie Okręgowe Warsztaty Szybowcowe w Gdańsku dokonywały remontów poniemieckich szybowców: SG-38, Grunau ”Baby II”. Remontowano również zakupione z demobilu amerykańskiego samoloty Piper L-4 ”Cub”. W 1948 r. powołano do życia Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowego nr 4 (ZSLS nr 4) w Gdańsku. Podlegały one wówczas Dyrekcji Zakładów Sprzętu Lotnictwa Sportowego w Warszawie. W 1952 r. przerobiły 14 Piperów na samoloty sanitarne.

W latach latach 1950-1951 produkowano szybowce IS-2 ”Mucha ter”, natomiast w latach 1952-1953 zbudowano 40 egz. szybowców IS-C ”Żuraw” oraz 14 egz. SZD-12 ”Mucha”.

ZSLS nr 4 w Gdańsku zostały zlikwidowane w 1954 r.

Konstrukcje:
IS-2 ”Mucha ter”, 1950, szybowiec treningowo-wyczynowy.
IS-C ”Żuraw”, 1952, szybowiec wyczynowy.
SZD-12 ”Mucha”, ok. 1953, szybowiec treningowo-wyczynowy.

Źródło:

[1] Krzyżan M. ”Samoloty w muzeach polskich”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1983.
[2] Morgała A. ”Nie tylko z szachownicą. Pierwsze szybowce w Polsce po roku 1945”. Lotnictwo z szachownicą nr 25.
[3] Praca zbiorowa ”Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965.
[4] Sobczak E. ”Wrocławski Zakład Szybowcowy”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
blog comments powered by Disqus