Okarmus-Mynarski "Mewa", 1958

Projekt szybowca wyczynowego klasy standard. Polska.
W 1958 r. w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym ogłoszono wewnętrzny konkurs na szybowiec zawodniczy klasy standard, na który zgłoszono trzy projekty. Pierwszej nagrody nie przyznano, drugą nagrodę uzyskali inżynierowie Władysław Okarmus i Piotr Mynarski za projekt szybowca "Mewa", trzecią nagrodę uzyskał inż. Bogumił Szuba za szybowiec "Standard 60", wyróżnienie zaś przyznano inż. Romanowi Zatwarnickiemu za szybowiec "Omega". Złożone projekty zostały wykorzystane przy konstruowaniu szybowca SZD-24 ”Foka”.

Źródło:

[1] Praca zbiorowa ”Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965.
blog comments powered by Disqus