Nowotny Adam

Inż. Adam Nowotny podczas odbywania służby wojskowej w Dęblinie zaprojektował w styczniu 1931 r. wraz z kierownikiem warsztatów Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie inż. Jarosławem Naleszkiewiczem pierwszy polski szybowiec wyczynowy NN-1. Budowę szybowca zrealizowali w warsztatach szkolnych Działu Nauk CWOL w Dęblinie. Budowa szybowca została zakończona jesienią 1931 r.

Adam Nowotny był popularyzatorem samolotu słabosilnikowego. W pierwszej połowie 1932 r. zaprojektował samolot słabosilnikowy Ny-4 napędzany silnikiem o mocy 29 kW (40 KM), który nie został zrealizowany. W zimie 1932/1933 r. Nowotny opracował zmodernizowany projekt do silnika Walter NZ o mocy 62,5 kW (85 KM). Samolot został zbudowany w latach 1933-1934.

Adam Nowotny zginął w lecie 1934 r. w wypadku szybowcowym.

Konstrukcje:
NN-1, 1931, szybowiec wyczynowy.
NN-2, 1931, szybowiec przejściowy.
ITS-V, 1931, projekt szybowca akrobacyjnego.
Ny-4 (N-Y), 1934, amatorski samolot szkolno-sportowy.
ITS-IVb, 1935, szybowiec przeznaczony do lotów pomiarowych.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Chwałczyk T., Glass A. ”Samoloty PWS”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1990.
blog comments powered by Disqus