Nowakowski Zygmunt

Od lewej: Józef Medwecki i inż. Zygmunt Nowakowski. (Źródło: ” Narodowe Archiwum Cyfrowe. Sygnatura: 1-G-1651”).

Konstrukcje:
MN-2, 1927, projekt samolotu komunikacyjnego i bombowego.
MN-3
, 1928, samolot sportowy.
MN-5, 1930, samolot szkolno-sportowy.
MN-4, 1933, samolot sportowy.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Chwałczyk T., Glass A. ”Samoloty PWS”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1990.
blog comments powered by Disqus