Morisson (Moryson) Józef

Józef Morisson. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 13/1976).

Józef Morisson urodził się w marcu 1906 r. Działalność w lotnictwie sportowym podjął już w 1930 r., twórczo angażując się w konstrukcję samolotów sportowych. Według rysunków samolotu WK-1 ”Jutrzenka” konstrukcji Władysława Kozłowskiego zbudował w Ostrowie Wlkpolskim, wspólnie z Józefem Nawrotem zbudowali drugi egzemplarz WK-1, nadając mu nazwę Moryson 1 ”Ostrovia I” (dla uproszczenia w nazwie samolotu nazwisko pisane było Moryson). Budowniczowie samolotu byli wówczas młodymi pracownikami Warsztatów Wagonowych.

Drugi samolot, Moryson II ”Ostrovia II”, zbudowany przez Józefa Morissona był już jego własną konstrukcją. Został zbudowany w 1930 r. Dalszym rozwinięciem tego samolotu był Moryson III, zbudowany w 1935 r. W 1932 r. Morisson zaprojektował dwa nowoczesne dolnopłaty turystyczne Moryson IV i Moryson V. Nie zostały one jednak zrealizowane.

Po zakończeniu II wojny światowej Józef Morisson, jako założyciel Aeroklubu Ostrowskiego po wyzwoleniu, był pierwszym jego prezesem i kierował nim przez okres 5 lat. Jako znany i ceniony działacz lotnictwa sportowego położył wielkie zasługi na polu rozwoju sportu lotniczego, poprzez czynne organizowanie różnego rodzaju imprez i pokazów lotniczych. W trudnym okresie wspomagał aeroklub również materialnie. Jego sylwetka na trwałe wpisana została w historię i rozwój ostrowskiego lotnictwa. W 1970 r. został prezesem Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Ostrowskim.

Józef Morisson za działalność lotniczo- sportową otrzymał wiele odznaczeń państwowych i sportowych, z których wymienić należy Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Medal XXX- lecia PRL., odznakę Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego oraz Za Zasługi dla Aeroklubu PRL.

Konstrukcje:
Moryson 1 ”Ostrovia I”, 1928, amatorski samolot sportowy.
Moryson II ”Ostrovia II”, 1930, amatorski samolot sportowy.
Moryson IV, 1932, projekt amatorskiego samolotu turystycznego.
Moryson V, 1932, projekt amatorskiego samolotu turystycznego.
Moryson III, 1935, amatorski samolot sportowy.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[3] Biela M. "Aeroklub Ostrowski". Skrzydlata Polska nr 13/1976.
[4] Glass A. "Polskie konstrukcje lotnicze do 1939". Tom 3. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2008.
blog comments powered by Disqus