AB Gasometer 100

Gazochron. Niemcy.
Poniemieckie balony obserwacyjne: na pierwszym planie AB. Ballon, w głębi z krzyżem Parseval-Siegsfeld "Drachen", z prawej gazochron AB Gasometer 100. Hala sterowcowa Winiary, marzec 1919 r. (Źródło: Praca zbiorowa "Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa.". Wydawnictwo Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Lotników. Warszawa 1933).

Gazochrony to zbiorniki nie sprężonego gazu wyprodukowanego w polowych wytwórniach wodoru. Służyły do magazynowania i transportu gazu do miejsca biwaku balonów na uwięzi. Była to konstrukcja podobna do balonu, mająca kształt walca z półkolistymi dennicami, wykonana z potrójnej tkaniny powłokowej. W Niemczech budowane były gazochrony typu AB Gasometer 100.

W Polsce.

W hali Zeppelina na Winiarach zdobyto w styczniu 1919 r. niemiecki gazochron typu AB Gasometer 100 przydzielony później do miejscowej Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej.

Dane techniczne AB Gasometer 100 (wg [1]):
Pojemność- 100 m3.

Źródło:

[1] Morgała A. "Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924". Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
[2] Praca zbiorowa "Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa.". Wydawnictwo Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Lotników. Warszawa 1933.
blog comments powered by Disqus