Mokrzycki (Gutowski) "Pou-du-Ciel", 1935

Amatorski samolot sportowy. Polska.

Zainteresowanie i rozgłos w latach 1930- tych w świecie lotniczym we wszystkich krajach wywołał samolot amatorskiej konstrukcji francuskiego entuzjasty lotnictwa Henry Migneta, od­biegający swoim układem i systemem sterowania od tradycyjnych układów, stosowanych w budowie płatowców.

Opis i budowa samolo­tu, Mignet "Pou-du-Ciel" ("Pchła nieba"), opublikowane zostały przez konstruktora w książce L’Aviation de l'air-Pourquoi et jai con­struit le Pou du Ciel, której kupno było równo­znaczne z nabyciem licen­cji na budowę tej kon­strukcji.

Hałas w świecie jaki wywołał ten samolot nie ominął i Polski, znajdując gorących zwolenników wśród studentów Związku Awiatycznego Politechniki Lwowskiej oraz Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej. Popularność ta skłoniła Laboratoria Aerodynamiczne Politech­niki Lwowskiej i War­szawskiej do przeprowa­dzenia badań na modelach "Pou du Ciel" wykonanych w skali 1:10.

W czasie letnich wakacji 1935 r. trzej studenci Wydziału Lotniczego Po­litechniki Warszawskiej przystąpili oni do realizacji samolotu typu "Pou du Ciel" według pro­jektu prof. Gustawa Mokrzyckiego. Po wykonaniu obliczeń wytrzymałościowych i aerodynamicznych opraco­wano dokumentację dla budowy prototypu.

Budowę samolotu studenci rozpoczęli w Warsztatach Państwowej Szkoły Lotniczo- Samochodowej w Warszawie, pokrywając z wła­snych funduszów wszystkie koszty związane z tym doświadczeniem. Wg [1] samolot ten zbudował w 1935 r. por. H. Gutowski w Harcerskich Warsztatach Szybowcowych.

Zasadnicza różnica pomiędzy konstrukcją orygi­nalną "Pou du Ciel", a prototypem studentów warszawskich polegała na całkowicie gwarantują­cym stateczność podłużną położeniu środka ciężkości samolotu, dokładniejszym opracowaniu aero­dynamiki kadłuba, staranniejszym dobraniu prze­krojów dźwigarów skrzydłowych i zwiększeniu usterzenia pionowego. Napęd stanowił zakupiony od Aeroklubu Warszawskiego silnik Salmson o mocy 29 kW.

O dalszych losach samolotu brak bliż­szych wiadomości.

Konstrukcja.
Jednomiejscowy dwupłatowiec- tandem o konstrukcji drewnianej.
Płat drewniany, kryty płót­nem.
Kadłub wręgowy, kryty sklejką. Kabina odkryta.
Statecznik i ster kierunku kryte płót­nem.
Podwozie klasyczne, stałe.

Silnik- Salmson o mocy 29 kW (40 KM).

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Kaczkowski R. "Samolot sportowy ZASPL Pchła Lwowska". Skrzydlata Polska nr 5/1963.
[3] Kaczkowski R. "Latająca Pchła Politechniki Warszawskiej". Skrzydlata Polska nr 5/1963.
blog comments powered by Disqus