Kołodziej Zdzisław

Konstruktorzy przed samolotem ZASPL ”Pchła Lwowska”. Od lewej K. Makosz, Z. Sikorski, T. Figura, Z. Kołodziej, J. Szafrański. (Źródło: ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 3).

W 1935 r. DunikowskiZdzisław Kołodziej i Wiktor Roth zbudowali we Lwowie amatorski samolot sportowy ”Pchła lwowska”. Jego konstrukcja wzorowana była na samolocie Mignet ”Pou-du-Ciel”.

Konstrukcje:
ZASPL "Pchła Lwowska", 1936, amatorski samolot sportowy.

Źródło:

[1] Borzęcki J. ”Na własnych skrzydłach”. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
blog comments powered by Disqus