Medalis śmigłowiec, 1938

Projekt śmigłowca. Polska.
Model śmigłowca zaprojektowanego przez Stefana Medalisa. (Źródło: ”Polskie śmigłowce amatorskie”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 42).

W 1938 r młody absolwent Szkoły Inżynierskiej Wawelberga w Warszawie Stefan Medalis zaprojektował i zbudował model śmigłowca z wirnikiem napędzanym elektrycznie przez dwa silniczki ze śmigłami umieszczone na łopatach wirnika. Średnica wirnika była rzędu 2 m. Zdjęcie kadłuba modelu z czterema oknami wskazuje, że śmigłowiec miał być wieloosobowy.

Wybuch wojny przerwał próby modelu.

Źródło:

[1] ”Polskie śmigłowce amatorskie”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 42 (5/2008).
blog comments powered by Disqus