Medalis śmigłowiec, 1938

Projekt śmigłowca. Polska.
Model śmigłowca zaprojektowanego przez Stefana Medalisa. (Źródło: ”Polskie śmigłowce amatorskie”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 42).

W 1938 r młody absolwent Szkoły Inżynierskiej Wawelberga w Warszawie Stefan Medalis zaprojektował i zbudował model śmigłowca z wirnikiem napędzanym elektrycznie przez dwa silniczki ze śmigłami umieszczone na łopatach wirnika. Średnica wirnika była rzędu 2 m. Zdjęcie kadłuba modelu z czterema oknami wskazuje, że śmigłowiec miał być wieloosobowy.

W sierpniu 1939 r. Stefan Medalis wysłał do władz wojskowych wyniki swoich prac nad aerodynamiką takiego płata. Wybuch wojny przerwał próby modelu.

Galeria

  • Model wiropłata pomysłu Stefana Medalisa z 1938 r. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 3/1997).

Źródło:

[1] ”Polskie śmigłowce amatorskie”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 42 (5/2008).
[2] Weksej Z.  "Budujemy RWD-5!". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 3/1997.
blog comments powered by Disqus