Matula "Liliput", 1957

Śmigłowiec amatorski. Polska.
Śmigłowiec amatorski Matula ”Liliput”. (Źródło: Copyright Andrzej Matula- ”IWEX.PL- Pracownia Odlewnicza”).

Andrzej Matula, zamiar budowy śmigłowca amatorskiego powziął w 1951 r. Jego marzeniem było oderwać się śmigłowcem na wysokość 1- 2 m od ziemi, zawisnąć przez ok. 15 min. i wykonać podstawowe manewry. W latach 1955- 1957 budował konstrukcję analogiczną do śmigłowca JK-1 ”Trzmiel”. Był to śmigłowiec "Liliput" napędzany silnikami strumieniowymi umieszczonymi na końcach łopat wirnika nośnego.

Na budowę tego śmigłowca Andrzej Matula posiadał oficjalne zezwolenie, a wykonywał go w byłych Dąbrowskich Zakładach Naprawczych w Dąbrowie Górniczej. Miał tam dobre warunki do jego budowy i dodatkowo wsparcie dyrektora zakładów. "Liliputa" przeniesiono do Technikum Górniczego, gdzie prowadzono dalsze prace, ale ze względu na brak odpowiednich warunków i ograniczeń czasowych, budowa ostatecznie została wstrzymana. Dodatkowo A. Matula stał się osobą wielkiego zagrożenia, jako że byłby w stanie uciec na zachód. Marzenia o budowie śmigłowca zostały po prostu upolitycznione. Śmigłowiec nie został ukończony, Był gotowy w 70%, brakowało dwóch silników i zbiornika paliwa.

Do pomysłu budowy śmigłowca konstruktor wrócił dopiero w 1984 r. Powstał wówczas śmigłowiec Matula AM-2.

Konstrukcja.
Jednomiejscowy śmigłowiec napędzany silnikami strumieniowymi umieszczonymi na końcach łopat wirnika nośnego.
Wirnik nośny dwułopatowy. Łopaty o konstrukcji drewnianej z metalowym elementem wewnątrz, masa jednej łopaty- 7 kg. Konstruktor opracował pneumatyczne rozkręcanie wirnika, które testował na śmigłowcu. Piasta własnej konstrukcji, podwieszona do kadłuba za pomocą przegubu Kardana. Na końcach wirnika miały być umieszczone silniki strumieniowe o długości 1172 mm i średnicy 120 mm.
Kadłub w postaci kratownicy, spawany ze stalowych rur. Z tyłu umieszczony był duży statecznik pionowy. Miejsce pilota odkryte. Zbiornik paliwa o pojemności 25 l umieszczony za siodełkiem pilota.
Podwozie trójkołowe stałe.

Napęd- 2 silniki strumieniowe o długości 1172 mm i średnicy 120 mm. Przewidywany ciąg statyczny- 22,2 kG każdy. Silniki umieszczone na końcach wirnika nośnego.

Dane techniczne "Liliput" (wg [3]):
Średnica wirnika- 5,4 m.
Masa w locie- 160 kg.

Galeria

  • Śmigłowiec amatorski Matula ”Liliput”. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 4/1957).

Źródło:

[1] ”Polskie śmigłowce amatorskie”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 42 (5/2008).
[2] IWEX.PL- Pracownia Odlewnicza.
[3] "Amatorski śmigłowiec Liliput". Skrzydlata Polska nr 4/1957.
[4] Koziarczuk L. "Wiatrakowce i helikoptery 1944-2002. Katalog  konstrukcji  wiropłatów  ZSRR, Polski i państw WNP". Wydanie 3. Wydawnictwo Weża-Druk. Łuck 2013.

blog comments powered by Disqus