Matula Andrzej

Andrzej Matula. (Źródło: Copyright Andrzej Matula- ”IWEX.PL- Pracownia Odlewnicza”).
Pracownik przemysłu górniczego (inż. mechanik górnictwa) i racjonalizator- Andrzej Matula od zawsze był zafascynowany śmigłowcami. Uważał, że Igor Sikorski skonstruował maszynę najbardziej uniwersalną i użyteczną ze wszystkich aparatów latających. Po II wojnie światowej latał trochę na samolotach Polikarpow Po-2. Latanie skończyło się po lekarskiej komisji lotniczej. Zaczął więc prowadzić modelarnię lotniczą przy Aeroklubie Krakowskim. Potem była szkoła, Liceum Przemysłu Węgla, studia na Akademii Górnicz-Hutniczej i praca w górnictwie przez 27 lat.

W 1951 r. Andrzej Matula powziął zamiar budowy śmigłowca amatorskiego. Jego marzeniem było oderwać się śmigłowcem na wysokość 1-2 m od ziemi, zawisnąć przez ok. 15 min. i wykonać podstawowe manewry. W 1957 r. zbudował śmigłowiec ”Liliput”. Jego budowa została jednak, ze względów politycznych, przerwana.

Z marzeniami jednak nigdy się nie pożegnał. W 1984 r. przeszedł na emeryturę. Wtedy to rozpoczął projektowanie i budową śmigłowca AM-2, co było spełnianiem jego marzeń. Brak doświadczenia, wiedzy i materiałów mścił się na nim często. Realizację projektu wersji AM-2A (SAM-1) rozpoczęto w 1986 r. Budowa tej wersji śmigłowca trwała w latach 1987-1994. W 1996 r. rozpoczęto przebudowę na wersję AM-2B, a w późniejszym okresie na AM-2C. Ostatecznie okazało się, że i ta wersja nie spełniała oczekiwań. Brak możliwości technicznych oraz finansowych nie pozwalał jednak na dalszą modernizację śmigłowca.

Konstrukcje:
Matula ”Liliput”, 1957, śmigłowiec amatorski.
Matula AM-2 (SAM-1), 1994, śmigłowiec amatorski.

Źródło:

[1] ”Polskie śmigłowce amatorskie”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 42 (5/2008).
[2] IWEX.PL- Pracownia Odlewnicza.
[4] Koziarczuk L. "Wiatrakowce i helikoptery 1944-2002. Katalog  konstrukcji  wiropłatów  ZSRR, Polski i państw WNP". Wydanie 3. Wydawnictwo Weża-Druk. Łuck 2013.
blog comments powered by Disqus