Malinowski Stefan W.

Inż. Stefan W. Malinowski, inżynier, absolwent Politech­niki w Leodium (Belgia) i paryskiej École Supérieure d'Aéronautique kursu z lat 1912- 1913. Specjalista w zakresie budowy maszyn . W 1914 r. rozpoczął pracę w zakładach Towarzystwo Akcyjne Żeglugi Powietrznej W. A. Lebiediew.

W 1916 r. (wg [3]- w 1919 r.- ewidentnie pomyłka) rozpoczął prace nad skrzydłem o profilu zmieniającym swe sklepienie w locie w celu uzyskania dużej różnicy miedzy prędkością minimalną i maksymalną. W Petersburgu zmodyfikował skrzydło samolotu Caudron (prawdopodobnie w samolocie Caudron G-III). Umieszczenie mechanizmu na zewnątrz spowodowało wzrost oporów konstrukcji i zniwelowało zalety rozwiązania.

Powrócił do tej problematyki w latach 1919- 1920 kiedy to w tunelach aerodynamicznych Turynu i Paryża przeprowadzono serię badań nad profilami o zmiennym profilu. Kontynuując wcześniejszą koncepcję, w 1921 r. za­projektował skrzydło do samolotu z mechanizmem schowanym wewnątrz płata. W pierwszej połowie 1922 r. zbudował samolot Stemal III z płatem o wyginanym profilu. Oblatany został 12.08.1922 r.

W 1923 r. mjr inż. Stefan Malinowski zbudował w  Szkole Pilotów w Bydgoszczy szybowiec bezogonowy "Dziaba", o zmiennym w locie kształcie profilu płata. W 1924 r. francuski instytut lotniczy STAe i wytwórnia Hanriot zainteresowały się pomysłem Malinowskiego. W 1925 r. badania płata o zmiennym profilu przeprowadziło laboratorium aerodynamicz­ne Politechniki Warszawskiej. W 1925 r. konstruktor zrzekł się praw do wynalazku na rzecz polskiego lot­nictwa.

W 1926 r. powstał projekt samolotu bombowe­go MAL, w 1928 r. samolotu komunikacyjnego PWS- Stemal VII, a w 1930 r. wraz z Władysławem Kozłow­skim zaprojektował samolot sportowy PZL-5, któ­rego kilkanaście egzemplarzy zbudowano w Państwowych Zakładach Lotniczych, ale który ustąpił pola RWD-5.

We wrześniu 1940 r., w Wielkiej Brytanii mjr inż. Stefan Malinowski złożył do Inspektoratu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii projekt przyczepki szybowcowej do samolotów bojowych.

Konstrukcje:
Stemal III, 1922, samolot doświadczalny.
Malinowski "Dziaba", 1923, szybowiec doświadczalny.
MAL, 1926, projekt samolotu bombowego.
PWS-Stemal VII, 1928, projekt samolotu komunikacyjnego.
Malinowski przyczepka szybowcowa, 1941, przyczepka szybowcowa.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Chwałczyk T., Glass A. ”Samoloty PWS”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1990.
[3] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[4] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
[5] Januszewski S. ”Witold Jarkowski. Inżynier aeronauta- pionier lotnictwa”. Politechnika Wrocławska. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2006.
blog comments powered by Disqus