Trigger-Composites

Logo firmy Trigger-Composites. (Źródło: ”Trigger-Composites”).

Firma Trigger Composites została założona w Grodzisku Dolnym. Specjalizuje się w produkcji i projektowaniu maszyn, urządzeń i konstrukcji z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (szklanymi, węglowymi i aramidowymi). W jej ofercie znajdują się zbiorniki naziemne i podziemne, sprzęt sportowy, małe oczyszczalnie ścieków i elementy dla budownictwa.

Trigger Composites zajmuje się również projektowaniem i produkcją kooperacyjną konstrukcji lotniczych. Prowadzone są prace rozwojowe nad bezpilotowymi aparatami latającymi (PRz-1 i "Pteryx") oraz poduszkowcami ("Manata", "Osa", "Szerszeń").

Konstrukcje:
PRz-1, 2005, bezpilotowy aparat latający.
Trigger-Composites ”Manta”, poduszkowiec rekreacyjny.
Trigger-Composites ”Osa Compact”, ok. 2004, poduszkowiec rekreacyjny.
Trigger-Composites ”Osa Sport”, 2006, poduszkowiec rekreacyjny.
Trigger-Composites ”Osa Sport II”, 2007, poduszkowiec rekreacyjny.
Trigger-Composites ”Szerszeń”, 2009, poduszkowiec rekreacyjny.
Trigger-Composites ”Pteryx”, bezpilotowy aparat latający.
Trigger-Composites "Manta II", 2012, poduszkowiec rekreacyjny.

Źródło:

[1] ”Trigger-Composites”
[2] ”poduszkowiec”.
[3] "Trigger-Composites. Poduszkowce oferta 2012 r.".

blog comments powered by Disqus