Mądry Wojciech

Wojciech Mądry na tle samolotu SBM-03 ”Kos 2”. (Źródło: ”Prostota konstrukcji powoduje znaczny spadek ceny…”- "Portal · dlapilota.pl").

Wojciech Mądry urodził się w 1950 r. Absolwent wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Praktykę zawodową rozpoczynał w Centrum Naukowo Produkcyjnym Samolotów Lekkich (WSK Okęcie) w pionie przygotowania produkcji. Następnie przez kilka lat pracownik Politechniki Warszawskiej na wydziale MEiL. Na przełomie lat 1980-tych i 1990-tych prowadził w Instytucie Lotnictwa szereg pionierskich prac w dziedzinie technologii i konstrukcji struktur z termoutwardzalnych kompozytów węglowych do zastosowań w lotnictwie i konstrukcji uzbrojenia.

Na początku lat 1980- tych mgr inż. Wojciech Mądry opracował koncepcję rodzi­ny samolotów, z których każdy mógł zostać szybko wdrożony do produk­cji seryjnej, zaś ta z kolei szybko mo­gła być przestawiona na innego członka rodziny. Pierwszym samolotem progra­mu SBM był jednomiejscowy SBM-01- demonstrator technolo­gii. Kolejnym etapem projektu był dolnopłat w układzie miejsc tandem, oznaczony SBM-02. W ślad za nim uruchomiono projekty SBM-03- dwumiejscowy dolnopłat z miejsca­mi obok siebie oraz SBM-04- dwu­miejscowy górnopłat z miejscami obok siebie.

Od 1992 r. działa w sektorze prywatnym. Na początku lat 1990- tych, wraz z bratem Markiem, założył w Płochocinie firmę Manor Sp. z o.o., w celu zrealizowania projektu rodziny jedno­silnikowych, bardzo lekkich samolo­tów wykonanych z kompozytów po­limerowych. Jednak ze względu na brak środków finansowych w 1997 r., całość przedsięwzięcia wyku­piła firma E&K Sp. z o.o z Lublina. W 2005 r. inż. W. Mą­dry przejął prawa do projektu SBM.

Mgr inż. Wojciech Mądry działał również w organizacjach zajmujących się pracami związanymi z budową pojazdów z napędem elektrycznym. W dorobku zawodowym posiada dwa pomyślnie oblatane samoloty ultralekkie (SBM-01 i SBM-03 "Kos 2"), opracowanie unikalnej technologii wytwarzania uproszczonych struktur samolotów ultralekkich oraz wiele nowatorskich rozwiązań  z  dziedziny konstrukcji samolotów  ULM.  Jest współkonstruktorem samochodu  elektrycznego SAM oraz konstruktorem  pojazdu quad z napędem elektrycznym.

Konstrukcje:
SBM-01/ SBM-02/ SBM-03 "Kos 2"/ SBM-04, 1998, ultralekki samolot sportowy.

Źródło:

[1] ”Problemy rozwoju samolotów rodziny EOL”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 19 (2/2006).
[2] Krawcewicz K., Mądry W. "Skąd przybywa i dokąd leci Kos?". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 8/2001.
blog comments powered by Disqus