LWS-1, 1936

Wodnosamolot torpedowo-bombowy i rozpoznawczy. Polska.

Patrz:

Lublin R-XX

Źródło:

blog comments powered by Disqus