Lewandowski "Kangur", 1956

Projekt szybowca szkolnego. Polska.
Projekt szybowca szkolnego "Kangur". (Źródło: rys. Krzysztof Luto).
W 1955 r. Zarząd Główny Ligi Przyjaciół Żołnierza, która wówczas zajmowała się lotnictwem sportowym, ogłosił konkurs na projekt szybowca szkolnego. Wybrany w ten sposób szybowiec miał zastąpić szybowiec IS-3 ABC. Na konkurs ten wpłynęło łącznie 8 prac, przy czym tylko 3 prace uznano za nie spełniające warunków konkursu. Konkurs rozstrzygnięto w marcu 1956 r. Pierwszej nagrody nie przyznano, ponieważ żaden z projektów nie nadawał się do bezpośredniej realizacji. Drugą nagrodę przyznano projektowi technika Tadeusza Grudzieńskiego, oznaczony godłem X-11 ”Czajka”. Dalsze miejsca zdobyły projekty szybowców "Wróbel" opracowany przez inż. Ireny Kaniewskiej oraz "Młodzik" konstrukcji inż. R. Lewandowskiego. Równocześnie wyróżnione zostały: "Kawka" inż. Tadeusza Chylińskiego i "Kangur" inż. Adama Lewandowskiego.

Projekt szybowca "Kangur" nie został zrealizowany.

Konstrukcja:
Jednomiejscowy górnopłat.
Kabina odkryta.

Źródło:

[1] Praca zbiorowa ”Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965.
blog comments powered by Disqus