Lewandowski Adam

Mjr inż. Adam Lewandowski podczas prac przy celu latającym ”Gacek”. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 26/1957).
W latach 1950-tych mjr inż. wykładowca i kierownik pracowni konstrukcyjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych- Adam Lewandowski zaprojektował wg własnej koncepcji cel holowany, oznaczony jako ITWL ”Gacek”. Badania w locie rozpoczęto w czerwcu 1956 r. W wyniku rozwoju konstrukcji powstały wersje rozwojowe ”Gacek-2” i ”Gacek-2m”. Latający cel ”Gacek-2m” został skierowany do produkcji seryjnej.

W 1956 r. inż. Adam Lewandowski opracował projekt szybowca szkolnego "Kangur", który otrzymał wyróżnienie na konkursie Zarządu Głównego Ligi Przyjaciół Żołnierza.

Konstrukcje:
ITWL ”Gacek”, 1956, holowany cel latający.
Lewandowski "Kangur", projekt szybowca szkolnego.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1945-1980”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1980.
[2] Praca zbiorowa ”Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965.
blog comments powered by Disqus