Lepszy szybowiec, 1913

Projekt szybowca pionierskiego. Polska.

Adam Bolesław Marian Lepszy opraco­wał projekt szybowca na konkurs modelu szybowca ogłoszony w 1912 r. przez ZASPL, a rozstrzygnięty 25.02.1913 r.

Projekt nie był realizowany, pierwszą nagrodę w konkursie uzyskali członkowie ZASPL, bracia Tadeusz i inż. Władysław Florjańscy. Wykonany mo­del, wyróżniający się oryginalnym kształtem płatów, eksponowano na II lwowskiej Wystawie Awiatycznej w lutym- marcu 1913 r.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polacy w siłach powietrznych Wielkiej Wojny 1914-1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2019.
blog comments powered by Disqus