Bohatyrew rakiety, 1936-1939

Rakiety doświadczalne. Polska.

Prawdopodobnie w latach 1936- 1939 inż. Michał Bohatyrew podejmował próby z rakietami swego pomysłu. Brak bliższych informacji

Po II wojnie światowej, w Polsce, próbował zainteresować władze problematyką rakiet. Bezskutecznie.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polacy w siłach powietrznych Wielkiej Wojny 1914-1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2019.

blog comments powered by Disqus