Rębielak Janusz

Janusz Rębielak koło swojego wiroszybowca. (Źródło: Koziarczuk L. ”Wiatrakowce i helikoptery 1944-2002”).

Janusz Rębielak z Wrocławia zbudował w 1973 r. wiroszybowiec amatorski. Zbudował lotnię, na której wykonał kilka skoków z górki.

Konstrukcje:
Rębielak wiroszybowiec
, 1973, wiroszybowiec amatorski.
Rębielak lotnia
, ok. 1973, lotnia.

Źródło:

[1] Koziarczuk L. "Wiatrakowce i helikoptery 1944-2002. Katalog  konstrukcji  wiropłatów  ZSRR, Polski i państw WNP". Wydanie 3. Wydawnictwo Weża-Druk. Łuck 2013.
blog comments powered by Disqus