Weryha-Darewski Jerzy Wincenty

Jerzy Wincenty Weryha-Darewski, urodzony 10.041863 w guberni podolskiej, w miejscowości Subocz koło Kitajgrodu, syn Hipolita i Felicji z Sierpawskich, zmarł w 1922 r. w Kamieńcu. Uczeń Szkoły Realnej w Warszawie, student Wydziału Mechanicznego Politechniki Ryskiej 1883- 1885, absolwent Instytutu Technologicznego w Petersburgu, w 1883 r. przyjęty do Polskiej Korporacji Akademickiej Arkonia, wystąpił z niej w 1883 r., założyciel w 1883 Pol­skiej Korporacji Akademickiej Welecja.

Właściciel ziemski (dobra Podfilipie i Weseleć w gub. podol­skiej), pracował w majątku Ustronie w Kraju Zakau­kaskim.

13.02.1902 r. złożył Ministrowi Wojny Rosji ofertę wdrożenia projektu statku powietrznego zaopatrzonego w śmigło.

Konstrukcje:
Weryha-Darewski statek powietrzny, 1902, projekt pionierskiego statku powietrznego- sterowca.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus