Korsak Kazimierz

Kazimierz Korsak. (Źródło: ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 3).

W 1939 r. inż. Kazimierz Korsak przedstawił na konkurs niezwykle oryginalną koncepcję dwusilnikowego pościgowca. Latem 1940 r. znalazł się w składzie Polskiej Grupie Technicznej w Wielkiej Brytanii, gdzie wspólnie z Wacławem CzerwińskimKazimierzem Korsakiem, opracował projekty wstępne czte­rech szybowców transportowych (Szybowiec nr 1 / nr 2 / nr 3 / nr 4).

Inżynierowie: Kazimierz Korsak, Zbysław Ciołkosz i Piotr Kubicki mieli też poważny wkład w koncepcję i projekty śmigłowców zespolonych (tj. wyposażonych prócz wirnika nośnego w dodatkowe źródło ciągu) Piasecki 16 ”Pathfinder I” (”Pathfinder II” i ”Pathfinder III”). Na początku lat 1970- tych brał udział w pracach nad koncepcją Piasecki PA-39 Multiple Helicopter Heavy Lift System (MHHLS), czyli zespłem połączonych konstrukcją kratownicową śmigłowców do transportu bardzo ciężkich ładunków.

W latach 1976- 1978 kierował rozwojem śmigłowca szturmowego Boeing AH-64 "Apache".

Konstrukcje:
PZL myśliwski-dwubelkowy Korsaka, 1936, projekt samolotu myśliwskiego.
PZL- samolot MDL dalekiego wywiadu (PZL ”Żbik”), 1936, projekt morskiego samolotu rozpoznawczego dalekiego zasięgu.
PZL-45 ”Sokół”, 1939, projekt samolotu myśliwskiego.
PZL pościgowiec Korsaka, 1939, projekt samolotu myśliwskiego.
Szybowiec transportowy nr 1 / nr 2 / nr 3 / nr 4, 1940, projekty szybowców transportowych.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[2] Witkowski J. ”Polski wkład w technikę śmigłowcową”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
[3] Płoszajski J. "Technicy lotnictwa polskiego na Zachodzie 1939-1946". Wydawnictwo Z.P. Poligrafia. Warszawa 2007.
[4] Glass A., Kubalańca J. "Polskie konstrukcje lotnicze 1939- 1954". Tom 5. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2013.
[5] K. Korsak, K. R. Meenen, D. N. Meyersa i F. Piasecki "Report 39-X-11 Multiple Helicopter Heavy Lift System Feasibility Study. Final Report". Piasecki Aircraft Corporation. Philadelphia 1972.
blog comments powered by Disqus