Kantecki samolot, 1910

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / Francja.
Zawieszenie zespołu napędowego umożliwiające zmiany jego poło¬żenia w przestrzeni wg projektu Teodora Kanteckiego. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

W dniu 19.12.1910 r. Teodor Kantecki zgłosił we Francji do opatentowania urzą­dzenie do kierowania lotem samolotu. Patent nr 423.834 wydano mu 24.02.1911 r.

Rozwiązano układ i konstrukcję mechanizmu umożliwiającego kierowanie lotem samolotu drogą zmiany kierunku ciągu śmigła, samolotu znamienne­go przegubowym zawieszeniem zespołu silnik- śmigło i możliwością zmiany jego położenia w przestrzeni.

Silnik, z bezpośrednio osadzonym na jego wale śmigłem ciągnącym, zamontowany z przodu, w osi kadłu­ba samolotu, osadzony jest obrotowo na wale po­ziomym. Dzięki temu możliwe jest przemieszczanie zespołu napędowego w płaszczyźnie pio­nowej i sterowanie wysokością lotu drogą zmian kierunku ciągu śmigła. Wspomniany wyżej wał osadzony jest z kolei w ramie połączonej z kadłu­bem obrotowo na osi pionowej. Dzięki temu mo­żliwa jest również zmiana kierunku ciągu śmigła w płaszczyźnie poziomej oraz sterowanie kierun­kiem lotu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus