Mete­or, ok. 1901

Balon wolny. Austro-Węgry.

W Polsce.

Julian Zborowski w koń­cu lat 1890- tych ukończył kurs wojskowo- aeronautyczny, na­bywając uprawnień wojskowe­go pilota balonowego. Jako pilot balonowy I klasy, od 10.07.1907 r. był członkiem Aeroklubu Austrii. Służąc w Oddziale Aeronautycznym w Wiedniu, w 1907 r. w grupie oficerów oddziałów balonowych, m.in. z twierdz Kra­kowa i Przemyśla, ukończył kurs wojskowo-aeronautyczny (15.05.-15.09.), po którym w 1908 r. otrzymał licencję pilota sterowców (nr 19 w Austrii).

W dniu 10.04.1902 r. wykonał lot balonem Mete­or na trasie 160 km (max wysokość- 4000 m, czas lotu-5 h): Wien Arsenal- Floridsdorf- Karnabrunn- Lua- Brünn- Boskowitz- M. Trüben - Budiggsdorf (Śląsk), z załogą, którą stanowili: Robert Johanny- dr filozo­fii i ltn. Hrasche. Wykonywał loty także z osobami wyłącznie cywilnymi. W jednym z nich w ciągu 8 h pokonał dystans ok. 500 km, z Wiednia do Dolova w pobliżu granicy Serbii (max wysokość- 4200 m).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus