Woszczyński O. K.

O. K. Woszczyński, syn K., mieszkaniec Warszawy.

W 1891 r. zawiadomił dowództwo War­szawskiego Okręgu Wojskowego o prowadzonych przez siebie pracach lotniczych. 30.07.1891 r. skie­rował też, za pośrednictwem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, pismo do ministra wojny Rosji, prosząc o dostarczenie mu środków na budowę sterowca próżniowego. Jego propozycja nie wzbudziła jednak zainteresowania.

Konstrukcje:
Woszczyński sterowiec, 1891, projekt sterowca pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus