Wołowski śmigłowiec, 1924

Projekt śmigłowca doświadczalnego. Polska.
Projekt śmigłowca Jana Wołowskiego w wersji jednowirnikowej. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 5.07.1924 r. Jan Wołowski zgłosił do patentowania "śmigło­wiec o napędzie ciernym". Wołowski zwrócił uwagę, że stosowanie w śmigłowcu między silnikiem a wol­noobrotowym wirnikiem o dużej rozpiętości, złożo­nego układu przekładni zębatych niesie z sobą duże obciążenie maszyny i jest trudne w realizacji. Uznania nie zdobyły też przekładnie pasowe, z uwagi na to, że pasy pracujące w płaszczyźnie poziomej nie sposób uchronić od niszczenia się i prześlizgu, a także od zeskakiwania z wieńca koła pędnego.

Zaproponował zastosowanie w dwuwirnikowym śmigłowcu, z wirnikami o profilu wklęsłym, osadzonymi współo­siowo, odpowiedniej konfiguracji pędni ciernej z wirnikiem, zawieszonym w miejscu możliwie zbli­żonym do środka ciężkości układu, co jego zdaniem winno przynieść dostateczny stopień sprawności działania pędni, której duże koło pasowe stanowiłoby zarazem wieniec piasty wirnika, małe połączone by­łyby zaś z mechanizmem dociskowym.

Galeria

  • Projekt śmigłowca Jana Wołowskiego w ukła¬dzie dwuwirnikowym, z wirnikami osadzonymi współosiowo. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
  • Projekt śmigłowca Jana Wołowskiego z 1924 r. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus