Wojciechowski A. R.

A. R. Wojciechowski, inżynier, zamieszkały w Rzewie w Rosji. Znany jest z patentu na maszynę do przemy­wania złota (Nr 3059, zgłoszony 23.06.1898 r., wyda­ny 29.01.1900 r.) co mogłoby wskazywać, że był me­talurgiem lub górnikiem.

7.09.1909 r. uzyskał Świadectwo Ochrony nr 40.694 na wirnikowy aparat latający. Patentu w Rosji mu jednak nie udzielono. Zapewne przed­miotem projektu był śmigłowiec, może w układzie rotodyny.

Konstrukcje:
Wojciechowski śmigłowiec, 1909, projekt śmigłowca pionierskiego prawdopodobnie w układzie rotodyny.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus