Wodnicki Henryk

Henryk Wodnicki, syn Ignacego, właściciel przedsię­biorstwa robót melioracyjnych w Lublinie, zamiesz­kały przy ul. Krakowskie Przedmieście, mówił o sobie, że jest technikiem samoukiem.

W latach 1911- 1914 opracował projekt śmigłowca.

Konstrukcje:
Wodnicki śmigłowiec, 1914, projekt śmigłowca pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus