Wiszniewski Leon

Leon Wiszniewski, syn Baltazara, szlachcic, zamiesz­kały w Krzywym Rogu (gubernia Chersońska).

Od 20.08.1902 do 27.10.1909 r. Komitet Techniczny To­warzystwa im. Ledencowa w Moskwie oceniał jego zgłoszenie wiosła powietrznego dla wzlotu i prze­mieszczania samolotu dwupłatowego w powietrzu siłą rąk człowieka. Pomysł tego mięśniolotu, stano­wiącego fuzję samolotu z ornitopterem zdecydowanie odrzucono, podnosząc jego nieużyteczność.

Konstrukcje:
Wiszniewski ornitopter 1902- 1909, projekt ornitoptera pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus