Warchiwker samolot, 1912

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / Rosja.
W dniu 19.12.1912 r. Aleksander Zyzio Warchiwker uzyskał w Niemczech ochronę Wzoru Użytkowego nr 568.248 na samolot nadający się do użytku jako jedno- lub dwupłatowiec.

W braku opisu można przypuszczać, że rozwiąza­nie odnosiło się do samolotu dwupłatowego, którego dolny płat (lub górny) można było demontować przekształcając aparat w samolot jednopłatowy o odmiennych charakterystykach lotnych.

Nie jest wykluczone, że powstanie tego projektu związane było z planami budowy przez Warchiwkera aparatu latającego. Przedmiotem rozwiązania było zapewne montowanie płatów na kadłubie i sposób demontażu jednego z nich, a autor nawiązywał do akceptowanych wówczas układów konstrukcyjnych.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus