Warchałowski torpeda powietrzno- wodna, 1911

Projekt samolotu bezzałogowego typu latającej bomby. Polska / Austro-Węgry.
Torpeda powietrzno- wodna wg projektu Karola Warchałowskiego. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 13.02.1911 r. Karol Warchałowski zgłosił w Austrii do opatentowania torpedę powietrzno-wodną. Patent nr 64.890 wydano mu 1.12.1913 r. Jej rozwiązania patentował również we Francji (patent nr 307.280) i zgłosił w Niemczech 07.06.1913 r.- patent nr 307.280 w Niemczech wydano 08.06.1918 r.

Torpeda powietrzno- wodna (samolot bezzałogowy typu latającej bomby) charakterystyczna była tym, że korpus torpedy połączony jest za pośrednictwem odpowiednich sprzęgieł z płatami nośnymi, które mogą być usytuowane w dowolnych konfiguracjach oraz ze śmigłem ciągnącym. Znaczną część drogi do celu torpeda pokonuje w powietrzu, a dzięki działa­niu wyłącznika czasowego, odrzuceniu płatów i śmi­gła ciągnącego oraz uruchomieniu śruby napędowej torpedy, ostatnią fazę drogi pokonuje podobnie jak klasyczna torpeda wodna, Pocisk zaopatrzony jest w powierzchnie sterowe i stabilizujące lot w powie­trzu, uruchamiane za pośrednictwem energii elek­trycznej, sprzężone z żyrokompasem, co gwarantuje utrzymanie kierunku lotu, a nawet wcześniejsze za­programowanie jego zmian.

Taki układ wyraźnie skraca czas pokonywania drogi pocisku od wyrzutni do celu (większa prędkość lotu w powietrzu aniżeli ruchu w wodzie). Rozwiąza­nie to stanowi rozwinięcie wcześniejszego, z 1911 r., odnoszącego się do pocisku powietrznego zaopatrzo­nego w powierzchnie nośne (Austria, Patent Nr 57.368). Zainteresowanie Karola Warchałowskiego udoskonaleniem klasycznych torped wiąże się z udziałem wytwórni Werner & Pfleiderer w wyścigu zbrojeń poprzedzającym wybuch I wojny światowej. Proponowane przezeń rozwiązania bezzałogowej bomby bliskie są idei późniejszej latającej bomby V-1 (Fieseler Fi-103), na pole walki wprowadzonej z końcem II wojny światowej.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
[3] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus