Warchałowski dwupłat, 1910

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / Austro-Węgry.
Schemat przygotowania samolotu do transportu wg patentu Adolfa Warchałowskiego. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Adolf Warchałowski był również autorem wielu rozwiązań technicznych, stosowanych w samolotach jego konstrukcji, a patentowanych w Austrii i we Francji, niektóre patentowano na firmę Werner & Pfleiderer. 21.11.1910 r. zgłosił w Austrii do opatentowania rozwiązanie samolotu dwupłatowego z odejmowanymi skrzydłami. Patent nr 53.275 wydano mu 1.01.1912 r.

Przedmiotem ochrony praw wynalazczych był samolot dwupłato­wy, którego powierzchnia nośna dzielona była na trzy części. Część centralna każdego z płatów łączyła się sztywno z kadłubem i podwoziem. Części zewnętrzne były związane za pomocą odpowiednich sworzni. Po rozłączeniu sworzni i zluzowaniu drutów spinających oraz słupków międzypłatowych możliwe było prze­sunięcie płatów względem siebie i złożenie ich jeden na drugim wzdłuż kadłuba, co znakomicie upraszcza­ło transport samolotu na ziemi.

Rozwiązanie to zastosowano w jednym z samolo­tów Warchałowski zbudowanych w firmie Österreichische-Ungarische Autoplan-Werke, G.m.b.H.. Podobne rozwiązania po­dejmowało wówczas wielu konstruktorów, spośród tych związanych z firmą Warchałowskiego wskazać możemy na Alfreda von Pischoffa, który zastosował w swym samolocie Vindobona I zbudowanym w oddziale lotniczym firmy Werner & Pfleiderer składany do transportu płat.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus