Warchałowski Karol

Karol Warchałowski. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Karol Warchałowski, urodził się w 1879 r., inżynier.

Pilot z licencją nr 8 wydaną przez Aeroklub Austrii 27.07.1910 r., szkolił się pod kierunkiem swego brata Adolfa Warchałowskiego. W latach 1910- 1911 aktywny ucze­stnik konkursów lotni­czych w Austrii, uczestni­czył m.in. w budapesztańskim meetingu lotniczym w czerwcu 1910 r., brał udział w konkursach lotniczych organizowanych w Wiener-Neustadt w dniach 10-17 i 24-31.07.1910 r.- zajął wówczas pierwsze miejsce wśród młodych lotników, także w Tygodniu Lotniczym w Wiener Neustadt, rozgrywa­nym w dniach 1-2, 4, 7-8.10.1911 r. W połowie czerwca 1911 r. brał udział w konkursie lotniczym w Wiener Neustadt (Preistfliegen)- zajął wówczas drugie miejsce. Po 1912 r. wycofał się z uprawiania sportu lotniczego.

Jego kariera lotnicza nie była imponująca, ale obfitowała również w spek­takularne wydarzenia. Tak np. w październiku 1910 r. w Wiener-Neustadt leciał z arcyksięciem Leopoldem Salvatorem i zderzył się w powietrzu z bratem Adol­fem, przy upadku złamał nogę, arcyksiążę i Adolf wyszli z wypadku bez szwanku. Komisja Lotnicza uznała, że obaj piloci byli bez winy i postępowanie umorzono. Po raz wtóry Karol zderzył się w powie­trzu w Wiener-Neustadt z Albertem Lettis 29.09.1911 r. Lettis podchodził do lądowania, wykonu­jąc zwrot w kierunku pasa lądowania, a Karol lekce­ważąc, że znajduje się on nad nim na 20 m wystarto­wał. Skutek był taki, że śmigło samolotu Karola Warchałowskiego zassało powietrze Blériotowi Lettisa i ten zwalił się na ziemię. Lettis został wówczas po­ważnie ranny i tylko szczęściu zawdzięczał, że spędził w szpitalu 2 miesiące, później domagał się od Karola odszkodowania. Pierwsza rozprawa sądowa w tej sprawie odbyła się w Wiedniu 20.02.1912 r.

Karol był również autorem kilku wynalazków związanych z techniką lotniczą, m.in. rozwiązania torpedy powietrzno- wodnej i bezzałogowego statku po­wietrznego, nosiciela bomby.

20.05.1912 r. zgłosił w Austrii wniosek o objęcie ochroną patentową roz­wiązania systemu zdalnego sterowania pojazdów wszelkiego typu. Patent Nr 59.450 uzyskał 1.12.1912 r. Rozwijał tutaj pomysł zdalnego sterowania biegiem torpedy wodnej. Inżynier Karol Warchałowski uzyskał również wiele innych patentów, związa­nych czy to z automobilizmem, czy też ze sprzętem gospodarstwa domowego. Ostatni ze znanych jego patentów pochodzi z 1943 r. i wiąże się z opracowaną przezeń technologią wykonywania tapicerki siedzeń samochodowych.

Karol Warchałowski zmarł w 1949 r.

Konstrukcje:
Warchałowski samolot bezza­łogowy, 1911, projekt pionierskiego samolotu bezzałogowego, nosiciela bomby.
Warchałowski torpeda powietrzno- wodna, 1911, projekt samolotu bezzałogowego typu latającej bomby.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
[3] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus