Walewski André Colonna

André Colonna Walewski. (Źródło: archiwum).

André Colonna Walewski, hrabia, ur. 15.01.1871 r. w Walencji (Hiszpania), prawnuk Napoleona Bonaparte i Marii Walewskiej, syn Aleksandra Colonny Walewskiego i Jeanne Claire Sala.

Kończył prestiżowe Liceum im. Jansona de Sally w Paryżu, a następnie Wojskową Szkołę Piechoty w Saint Maixent. Pisana była mu kariera wojskowa. Gdy jednak w 1901 r. poślubił Marię Molinos, córkę bogatego przedsiębiorcy, ten pokie­rował jego dalszą karierą, najpierw jako administrato­ra, a następnie dyrektora generalnego wielkiej kom­panii żeglugi śródlądowej. Aktywność Walewskiego na polu gospodarki sprawiła, że angażował się w przedsięwzięcia prowadzone na polu górnictwa, energetyki i transportu. Kierował spółkami górni­czymi, metalurgicznymi i stoczniowymi.

Od końca lat 1880- tych pasjonował się lotnic­twem i automobilizmem, już w 1890 r. uzyskał samochodowe prawo jazdy, z numerem 30. W 1905 r. stwo­rzył przedsiębiorstwo taksówkarskie, znane pod firmą Autoplace lub Taxis G7, którym kierował aż do swej śmierci. Gdy 6- 7.09.1914 r., gen. Jose­ph Gallieni zmobilizował 600 paryskich taksówek dla przewiezienia 7 Dywizji Piechoty na front pod Mar­ną, by zapobiec niebezpieczeństwu jego przerwania. W operacji tej wybitnie zasłużył się Walewski i jako ekspert, i jako ten, który dostarczył 150 taksówek.

W latach 1908- 1909 Walewski współpracował z Augustem Camille Rateau, francuskim uczonym, mechanikiem i inżynierem górniczym, wybitnym wynalazcą m. in. odśrodkowych wentyla­torów górniczych i turbokompresorów, także pionie­rem lotnictwa, konstruktorem lotniczym i pilotem. Pod jego kierunkiem uczestniczył w 1908 r. wraz z inż. Badani w budowie tunelu aerodynamicznego dla paryskiego Société d'Etude Locomotion Aérienne (S.E.L.A.). W 1911 r. wraz z inż. Badani zaprojektował samolot S.E.L.A. "Dentelle du Puy", który w 1912 r. zbudowano w Société d'Etude Locomotion Aérienne. W tym czasie Walewski pełnił funkcję ad­ministratora Société.

André Colonna Walewski zmarł 5.02.1954 r. w Paryżu.

Konstrukcje:
S.E.L.A. "Dentelle du Puy", 1912, samolot pionierski, wojskowy.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus