Waldenberg samolot, 1910

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / Rosja.

W 1910 r. Waldenberg opracował projekt samolotu dwupłatowego.

Miał to być samolot o układzie kaczka, z przegrodami międzypłaszczyznowymi. Konstruktor zamierzał zasto­sować trójkątny obrys dwupłatowego steru wysokości oraz pojedynczego steru kierunku. Kadłub miał mieć przekrój trójkątny, z wierzchołkiem skierowanym do dołu. Sterowanie poprzeczne realizowane być miało z pomocą skrzydełek łączonych z końcówkami po­wierzchni nośnych i pochylonych po linii lotu.

Wy­konano jedynie model projektowanego samolotu. W obecności komisji Wileńskiego Kółka Żeglugi Powietrznej poddano go próbom w locie,. Nie były one w pełni udane. Podczas próby panował porywisty wiatr, a model sterowany był sznurkami. Konstruktor regulował przechyły siłą rąk, rezygnując z użycia skrzydełek - lotek. Komisja nie mogła wydać opinii o projekcie, wobec czego postanowiono powtórzyć próbę, ale jej wynik nie jest znany, o ile w ogóle do niej doszło.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus