Szumowski Joachim

Joachim Szumowski, syn Adolfa, inżynier komuni­kacji, zamieszkały w Kursku i w Petersburgu.

W 1893 r. patentował w Wielkiej Brytanii i w USA rozwiąza­nie balonu własnego pomysłu, a w 1896 r. w Rosji- doku pływającego (patent Nr 191/1896). 19.03.1892 r. zgłosił w Rosji, z kolejnymi uzupełnieniami z 25.06. i 26.11.1892 r., do opatentowania belki specjalnego typu zwane "aerobałkami" i "aerotiełami". Patent nr 70/1894 wydano mu 28.06.1894 r. Rozwiązanie patentowano również w Wielkiej Bryta­nii (patent nr 13.831, zgłoszony 27.07.1892 r., wydany 1.10.1892 r.) i w USA (patent Nr 511.472).

Rozwijając pomysł zastosowa­nia "aerobałek" w aeronautyce Joachim Szumowski opatento­wał w Wielkiej Brytanii i USA projekt sterowca, któ­rego szkic kreślił w wyżej omawianym patencie. 4.01.11893 r. zgłosił w Wielkiej Brytanii do opaten­towania udoskonalenia związane z balonem. Patent nr 221 wydano mu 18.03.1893 r. Rozwiązanie opaten­towano również w USA (patent nr 510.492).

Konstrukcje:
Szumowski "aerobałka"- "aerotieła", 1893, projekt pionierskiego balonu i sterowca.
Szumowski sterowiec, 1893, projekt sterowca pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus