Liśkiewicz (Leszkiewicz) Edward

Edward Liśkiewicz (Leszkiewicz) pochodził z War­szawy, aeronauta i spadochroniarz, wykonał wiele publicznych wzlotów na balonach i skoków spado­chronowych z balonu w trakcie pokazów organizowanych na terenie Rosji. Jego nazwisko znalazło się na liście wynalazców spadochronu, sporządzonej w 1892 r. przez jednego z oficerów Głównego Zarzą­du Inżynierii armii rosyjskiej. Jako aeronauta i skoczek, wraz z żoną Bronisławą Szedzik, konstruował własne balony i spadochrony- demonstrowane na pokazach.

Pierwszy pokaz skoków Liśkiewicza w Warszawie odbył się 8.05.1892 r. na Polu Mokotowskim. Prasa pisała wówczas, że Warszawę nazwać można mia­stem aeronautów. Był trzecim aeronautą i skoczkiem spadochronowym Warszawy. O jego pokazie pisano: Balon, napełniony ogrzanym powietrzem, około godziny 7 wieczorem poszybował w górę, spadek zaś przy pomocy spadochronu nastąpił w niespełna trzy minuty później poza polem wyścigowym”. O jego skokach wspomniał w swych Kronikach także Bolesław Prus. W satyrycznej Musze w 1892 r. żar­towano przy okazji jego pokazów w Marcelinie, opa­trując rysunek jego balonu dialogiem: I czy on się nie zabije? Prawdopodobnie nie, przynajmniej na afiszu nic o tem nie stało...

Według relacji udzielonej przezeń prasie nigdy nie uczył się latać balonem czy skakać na spadochronie. Widział w Warszawie pokazy Charlesa Leroux i Józefa Dzikowskiego. To starczyło za naukę. Wy­startował i skoczył. W połowie maja dał w Warszawie drugi pokaz, po czym udał się w tournee po Rosji. Rozpoczął od Wilna. Towarzyszyła mu żona, wystę­pująca pod pseudonimem- Bronisława Szedzik. Z Wilna wyruszyli do Kowna. Tutaj skakali oboje. W połowie sierpnia przybyli do Rygi. Pierwszy pokaz dali 27 sierpnia. 30 sierpnia w powietrze wzniosła się Bronisława. Oboje wykonali w Rydze po dwa loty i skoki spadochronowe. Trzeci lot Bronisławy był nieudany. Przy napełnianiu balonu ogrzanym powie­trzem pękła powłoka. Na szczęście zdołano ją na tyle wystarczająco szybko usunąć znad pieca, że nie zapa­liła się, co byłoby dla aeronautów ogromną stratą. 3.06.1893 r. Edward Liśkiewicz wykonał w Kijowie swój 42 skok spadochronowy. Przyjechał tutaj już bez żony, która porzuciła zajęcie aeronauty i skoczka spadochronowego. W 1893 r. w jej ślady poszedł również Edward Liśkiewicz, którego dalsze losy nie są znane.

Konstrukcje:
Liśkiewicz balon, 1892-1893, balon na ogrzane powietrze.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus