Szczepanik sterowiec, ok. 1895

Projekt sterowca pionierskiego. Polska / Austro-Węgry.

W połowie lat 1890- tych Jan Szczepanik opracował projekt dużego aerostatu.

Z 1895 r. pochodzą uwagi Wła­dysława Umińskiego odnośnie tego aerostatu. Sterowiec przyszłości miał wg niego mieć długość rzędu 300 m, szerokość ok. 60 m, osiągać prędkość rzędu 65 km/h i dysponować silnikiem lub zespołem silników o łącznej mocy ok. 2795 kW (3800 KM).

Szczepanik nie precyzował konstrukcji i układu sterowca. Nie wyszedł tutaj poza stadium luźnych uwag. Przyszłość lotnictwa wiązał z rozwojem silni­ków spalinowych. Uważał, że przyszłość należy do samolotów pionowego startu i lądowania. Odrzucał przy tym koncepcję ornitoptera. Bliższą była mu idea śmigłowca.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Jewsiewicki W. "Z teki pomysłów wynalazczych. Aeromobil". Skrzydlata Polska nr 51-52/1975.
blog comments powered by Disqus