S.Sz.

S.Sz., prasa Królestwa Polskiego pisała o nim jako o skromnym, ubogim mechaniku, mieszkającym w niewielkim mieście koło Częstochowy, który na kilka lat przed Blériotem i braćmi Voisin znał już sekret sa­molotu i tylko brak środków finansowych wstrzymy­wał go od realizacji jego projektu.

W 1913 r. opraco­wał zaś projekt śmigłowca. Także tym razem na prze­szkodzie jego realizacji stanął brak środków material­nych. Prasa pisząc o nim jako o Polaku- wynalazcy samolotu życzyła mu pozyskania mecenasów, dzięki czemu pierwszy polski samolot nowego typu w niedalekiej przyszłości zawiśnie w przestworzu nad rodzinnym krajem.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus