Utoczkin monoplan, 1909

Samolot pionierski. Rosja.
Pionierski jednopłat zbudowany przez Siergieja Isajewicza Utoczkina. (Źródło: archiwum).
Słynny w latach sportowiec i lotnik rosyjski Siergiej Isajewicz Utoczkin, zbudował również samolot, jednopłat wzorowany na słynnej konstrukcji z pionierskiego okresu lotnictwa Blériot-XI "La Manche".

Jesienią 1909 r. S. I. Utoczkin, podczas pobytu we Francji odwiedził wytwórnię Louisa Blériota, gdzie zakupił szereg części i podzespołów tego samolotu, m.in. podwozie. W Odessie Utoczkin, z pomocą stolarzy- żołnierzy Batalionu Morskiego, wykonał wszystkie elementy drewniane i zmontował samolot. Do jego napędu zastosował silnik Anzani o mocy 26 kW (35 KM). Samolot był bardzo podobny do pierwowzoru, posiadał nieco zmieniony obrys płatowca i inne wymiary.

Pierwszy lot próbny Siergiej S. Utoczkin wykonał 20.12.1909 r. Samolot był w stanie wykonać tylko krótkie podskoki.

Na początku 1910 r. S. I. Utoczkin przebudował samolot. Następnie wystawił go w sklepie w Odessie jako eksponat, za obejrzenie którego była pobierana opłata. Przeprowadzone próby w locie wykazały, że samolot miał lepsze nieco osiągi. Nadal jednak nie był w stanie wykonywać dłuższych lotów.

W Polsce.

W grudniu 1910 r. Suchodolski- członek Aeroklubu w Odessie (powsta­łego 11.03.1908 r.) wraz z Woroszyło był właścicielem samolotu konstrukcji Utoczkina z silnikiem Anzani.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Szawrow W. B. "Istorija konstrukcij samolotow w SSSR do 1938 g.". Maszinostrojenije, Moskwa 1969.
blog comments powered by Disqus