Strzelecki Flying-machine, 1908

Projekt statodyny pionierskiej. Polska / USA.
Układ i konstrukcja aparatu latającego Maksymiliana Strzeleckiego. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 12.03.1908 r. Maksymilian Strzelecki zgłosił w USA do opatentowania aparat latający (Flying-machine). Patent nr 916.626 wydano mu 30.03.1909 r.

Przedmiotem ochrony praw wynalazczych był aparat latający, którego skrzydła i ogon stanowią równocześnie zbiorniki gazu nośnego (równoważące ciężar konstrukcji) oraz instrumenty siły nośnej i napędowej. Złożony jest z kadłuba, ogona oraz pary skrzydeł o napędzie mechanicznym z silnika spalino­wego poruszających się w ruchu okresowo- zmiennym, w płaszczyźnie pionowej. Przegubowo łączy się z kadłubem także ogon, który wychylany pełni funk­cje steru wysokości lub kierunku. Podwozie aparatu wykonano w postaci konstrukcji sprężynowej opartej na planie zwielokrotnionego równoległoboku, wysu­wanej przy lądowaniu i składanej w locie.

Zważywszy, że charakterystyki lotne statodyny stanowią funkcję prędkości lotu rozwiązanie elemen­tu napędu w postaci ruchomych, ortopterycznych skrzydeł uznać należy za chybione. Brak danych wskazujących na próby realizacji patentowa­nego rozwiązania.

Galeria

  • Aparat latający Strzeleckiego w widoku z góry. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus