Staweno Emanuel

Emanuel Staweno, Polak pochodzenia włoskiego, zamieszkały w Warszawie, kra­wiec.

3.06.1905 r., w czasie wojny rosyjsko- japońskiej, skierował do dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego prośbę o sfinansowanie podró­ży i 1- miesięcznego pobytu w Petersburgu w celu osobistego przedstawienia Komitetowi Elektrotech­nicznemu Głównego Zarządu Inżynierii (GIU) i VII Oddziałowi Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Technicznego (IRTO) projektu sterowca.

Jego projekt nie wzbudził zainteresowania władz wojskowych.

Konstrukcje:
Staweno sterowiec, 1905, projekt sterowca wojskowego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus