Stasiak Jan

Jan Stasiak, Amerykanin polskiego pochodzenia, zamieszkały w Seattle (stan Washington) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, mechanik. W czasie spisu ludności USA prowadzonego w 1920 r. podał, że jego rodzina pochodzi z Niemiec (może Wielkopolska?).

Znany jest z patentów uzy­skanych w USA (nr 1.109.646, zgłoszony 27.01.1909 r., wy­dany 1.09.1914 r.) i w Kanadzie na skrzynkę pocztową z ze­garem kontrolnym, na rozwiązanie zegara kontrolnego, przemysłowego z 1910 r. patentowanego w USA oraz w Kanadzie 19.04.1910, na automat patentowany w USA i w kanadzie w 1913 r. Jego doświadczenie na polu me­chaniki precyzyjnej przenoszone jest na konstrukcję lotni­czą, której rozwiązania objęte zastrzeżeniami patentowy­mi bliskie są mechanizmowi zegarowemu.

3.12. 1913 r. zgłosił w USA do opatentowania samolot bezzałogowy (bombowiec). Patent nr 1.108.941 wydano mu 1.09.1914 r. Rozwią­zanie patentował też w Wielkiej Brytanii (patent nr 4065, zgłoszony 17.02.1914 r., wydany 28.05.1914 r.) i we Francji (patent nr 471.465). Zgłosił je do opaten­towania również w Rosji (Świadectwo Ochrony nr 64.102), ale tam odmówiono mu wydania patentu.

Konstrukcje:
Stasiak samolot bezzałogowy, 1913, projekt bezzałogowego samolotu bombowego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus