Krulisz Kazimierz

Kazimierz Krulisz, w czasie studiów w lwowskiej Szkole Politechnicznej członek Związku Awiatyczne­go Studentów Politechniki Lwowskiej (ZASPL), inży­nier.

Opracował projekt szybowca na konkurs modelu szybowca ogłoszony w 1912 r. przez ZASPL, a rozstrzygnięty 25.02.1913 r. Wykonany model eksponowano na II Lwowskiej Wystawie Awiatycznej.

Na wystawie prezentował model dwupłata. Wyko­nany z papieru rysunkowego, posklejanego gumą arabską, powiązany nitkami, zmontowany szpilkami, którego równowagę utrzymywało pudełko blaszane, jakoby z waseliny. Skromny ten model wyglądał na wystawie jakby kopciuszek, zabłąkany między wspa­niałymi, z najlepszego materyału skonstruowane modele, z których niektóre latały, inne zaś chciałyby latać ale nie mogły. Tymczasem model z papieru rysunkowego nie tylko latał, gdy się go nakręciło, ale ponadto otrzymał drugą nagrodę, którą stanowi dy­plom honorowy. Autorem nagrodzonego tęgo mode­lu jest uczeń. VII- ej klasy 7- go gimnazyum we Lwo­wie, Krulisz, który i na poprzedniej wystawie lotniczej we Lwowie wystąpił z modelem”.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości służył w wojskach łączności, był jednym z wybitniejszych pionierów radiotechniki w Polsce.

Konstrukcje:
Krulisz szybowiec, 1913, projekt szybowca pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus