Snarski Ignacy

Ignacy Snarski, syn Bolesława, Oberleutnant Cesar­skiej Floty Rosyjskiej, inżynier mechanik, zamieszkały w Szczecinie.

25.11.1909 r. zawiadomił cara Rosji, że wy­nalazł statek powietrzny. Pisał do Ministra Wojny, prosząc o dotację 5000 rb. po to by mógł w ciągu miesiąca przygotować i przedstawić szczegółowy opis i rysunki oraz model mojego wynalazku. Jego prośba kierowana do cara Rosji nie została spełniona.

Konstrukcje:
Snarski statek powietrzny, 1909, projekt pionierskiego statku powietrznego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus