Skowroński

Dostępna jest tylko informacja, pocho­dząca z alfabetycznej listy osób, których propozycje wynalazcze z zakresu techniki lotniczej rozpatrywane były w 1914 r. przez instytucje Głównego Zarządu Wojskowo-Technicznego (GWTU), że Skowroński przedstawił projekt wagonu towa­rowego o napędzie za pomocą silnika elektrycznego oraz projekt samolotu.

Brak bliższych informacji.

Konstrukcje:
Skowroński samolot, 1914, projekt samolotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus