Rubczyński-Prawdzic samolot, 1910

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / Austro-Węgry.
W dniu 10.01.1910 r. na posiedzeniu zarządu Towarzystwa Lotniczego "Awiata", poświęconego zagadnieniom orga­nizacji pokazów lotniczych w Galicji, Władysław Rubczyński-Prawdzic zaprezentował projekt i model samolotu własnej konstrukcji.

Był to jednopłat wyposażony w dwa śmigła. Kadłub w for­mie kratownicy przestrzennej wykrzyżowany druta­mi. Z przodu, na wysięgniku, umieszczono zdwojony ster wysokości, z tyłu skrzynkowy statecznik i zdwo­jony ster kierunku.

Lakoniczna nota prasowa wskazuje, że konstruk­tor zamierzał zbudować ten samolot i już w kwietniu 1910 r. zaprezentować go publicznie na pokazach organizowanych przez Towarzystwo "Awiata" i jego Spółkę Udziałową. Projekt nie został jednak zrealizo­wany.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus