Rubczyński-Prawdzic Władysław

Władysław Rubczyński-Prawdzic urodził się 26.04.1884 r. w Radziechowie. Inżynier, absolwent Wydziału Mecha­nicznego Szkoły Politechnicznej we Lwowie.

Przez pewien czas pracował jako inżynier warsztatowy w wytwórni samochodów C.G.V w Putaux koło Paryża. Przez pół roku był konstruktorem w wytwórni samo­chodów Benz-Gaggenau. Z końcem 1908 r. zorgani­zował we Lwowie własne warsztaty naprawy samo­chodów. Członek Towarzystwa Lotniczego "Awiata" (powstało 23.10.1909 r.) i jego Spółki Udziałowej do organizacji pokazów lotniczych w Galicji (celem per­spektywicznym było stworzenie w kraju podstaw przemysłu lotniczego). 10.01.1910 r. na posiedzeniu zarządu Towa­rzystwa "Awiata", poświęconego zagadnieniom orga­nizacji pokazów lotniczych w Galicji, zaprezentował projekt i model samolotu własnej konstrukcji.

W latach 1918- 1919 organiza­tor i kierownik warsztatów lotniczych we Lwowie, później wykładowca Politechniki Lwowskiej, organi­zator komunikacji tramwajowej i autobusowej we Lwowie, członek Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Izby Inżynierów Cywilnych we Lwowie, v-ce Prezes i członek Honorowy Małopolskiego Klubu Automobilowego.

W  latach 1924- 1925 r. pomagał Sergiuszowi Czerwińskiemu i Sekcji Technicznej Związku Awiatycznego Studentów Politechniki Lwowskiej w budowie pierwszego szybowca.

Od 1947 r., aż do przejścia na emeryturę w 1960 r., profesor zwyczajny i kierownik Katedry Pojazdów Mechanicznych na Wydziale Komunikacji Akademii Górniczej w Krakowie (od 1952 r. Katedry Budowy Samocho­dów i Ciągników). Związany był także z Wydziałem Maszyn Górniczych i Hutniczych.

Odznaczenia i nagrody: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Krzyż Walecznych, Krzyż Obrony Lwowa z Mieczami, Odznakę Lotniczą Obrony Lwowa, Odznakę Orląt Lwowskich.

Władysław Rubczyński-Prawdzic zmarł 5.06.1962 r. w Krakowie.

Konstrukcje:
Rubczyński-Prawdzic samolot, 1910, projekt samolotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Historia AGH.
blog comments powered by Disqus