Radoszewicz F.

F. Radoszewicz, indeksy rosyjskiego Urzędu Paten­towego podają, że był obcokrajowcem- być może Polakiem z Galicji, Wielkopolski lub, co bardziej prawdopodobne, przebywającym na zachodzie Europy- we Francji, Belgii lub w Wielkiej Brytanii.

26.03.1910 r. w wyniku zgłoszenia złożonego w rosyj­skim Urzędzie Patentowym otrzymał Świadectwo Ochrony nr 43.086, ale po badaniu rozwiązania na zdolność patentową odmówiono ochrony. Jego przedmiotem miała być maszyna dla ruchu w powie­trzu i w wodzie.

Konstrukcje:
Radoszewicz wodnosamolot, 1910, projekt prawdopodobnie wodnosamolotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus