Przyjemski Stanisław Juliusz

Stanisław Juliusz Przyjemski, Polak zamieszkały w Londynie (Anglia), inżynier- mechanik.

18.03.1909 r. zgłosił w Wielkiej Brytanii do opatentowania udoskonalenie samolotów lub maszyn latających. Patent nr 6.500 wydano mu 10.03.1910 r.

Konstrukcje:
Przyjemski samolot, 1909, projekt samolotu pionierskiego.

Źródło:

blog comments powered by Disqus